Roušky od 10.9. 2020

Na základě rozhodnutí MZČR a MŠMT se od 10. 9. 2020 zavádí do školy povinnost nosit roušky ve společných prostorách školy (například chodby a toalety). Roušky se nemusí nosit učebnách a tělocvičně.

Na základě daného rozhodnutí MZČR a MŠMT prosíme rodiče, aby děti měly do školy 2 roušky. Druhou náhradní roušku zabalte do igelitového sáčku.

Aktualizace školní matriky

Prosíme rodiče žáků ZŠ, aby vyplnili osobní formulář žáka/žákyně.

Odkaz na web. stránku najdete zde. Heslo ke stránce se dozvíte v emailu od třídních učitelů. Kdo už v předchozích dnech formulář vyplnil, tak ho nemusí znova vyplňovat.

Provoz ZŠ v prvním školním týdnu

Ve středu 2. 9. bude škola pro žáky otevřena od 7:25 hod. do 7:45 hod. – stejně také ostatní dny. Školní družina bude v provozu od 11:25 hod. do 15:55 hod. pouze pro žáky 1. a 2. roč.

Dále upozorňujeme rodiče 2., 3. a 4. roč. , že jejich děti se již od 4. září zúčastní kurzu plavání v Plavecké škole v Kuřimi. Před samotným kurzem obdrží rodiče formulář, který se týká zdravotní způsobilosti dítěte. Ten vyplní a pošlou zpět do školy.

Školní obědy se budou vydávat od 2. 9. od 11:25 hod. postupně po ročnících (od 1. třídy po 5. třídu). na základně zpřísněných hygienických pravidel.

MŠ Domašov – co dětem do MŠ.

MŠ Javůrek – Co dětem do MŠ 2020/2021

Seznam věcí do MŠ Javůrek:

co-do-mš

Zahájení nového školního roku 2020/2021 na ZŠ a MŠ Domašov

Ředitel ZŠ a MŠ v Domašově oznamuje, že nový školní rok 2020-2021 bude zahájen v úterý dne 1. září v 8:00 hod. v budově školy. Po zahájení se uskuteční krátká informativní schůzka s rodiči prvňáčků. Žáci končí cca 8:45 hod.

Žáci si přinesou aktovku, psací potřeby, poznámkový sešit a přezůvky. V tento den budou rozdány případným dalším zájemcům přihlášky do školní družiny, popřípadě přihlášky ke stravování ve školní jídelně.

V prvním školním týdnu bude probíhat vyučování ve všech ročnících pouze 4 vyučovací hodiny, ve druhém týdnu se bude vyučovat podle daného rozvrhu. Od středy 2.září bude v provozu školní jídelna i školní družina.

Na zahájení zveme pouze rodiče žáků prvního ročníku z důvodu mimořádných hygienických opatření.

Běžný provoz v mateřské škole bude zahájen (včetně odloučeného pracoviště na Javůrku) rovněž dne 1.září v 6:45 hodin.

Seznam pomůcek na školní rok 2020/2021 – 5. ročník

Zpráva pro rodiče budoucích prvňáčků

rodičům-prvníčku-1

______________________________________________________________________________

Kritéria pro závěrečné hodnocení žáků

Závěrečné hodnocení žáků se bude skládat ze 3 oblastí:

  1. Bude se brát zřetel na známku z prvního pololetí
  2. Do hodnocení se počítají získané známky do 11. března 2020
  3. Do hodnocení se počítá aktivní práce žáka během distančního vzdělávání až do konce školního roku

Žáci obdrží klasické vysvědčení (hodnocení známkou). Vysvědčení se bude vydávat 30. 6. 2020 – první vyučovací hodinu. Předávání vysvědčení se mohou účastnit i žáci na distančním vzdělávání. Je však potřeba donést vyplněné čestné prohlášení, které lze stáhnout zde:

V případě dalších dotazů můžete kontaktovat ředitele školy.

Informační schůzka pro žáky budoucích 6. ročníků – ZŠ Ostrovačice