Informace k obnovení prezenční výuky v ZŠ a MŠ Domašov

Oficiální pokyn školy (4 str.)

Zahajeni-vyuky-v-ZS-OFIC

video testování ve škole – LEPU testy

video testování ve škole – Singcelean testy

Školní jídelna – doplňující informace k platbě stravného

Od roku 2021 dochází v základní škole v Domašově ke změně platby stravného.
Stravné se bude platit prostřednictvím bankovního účtu  297 500 179/ 0300 a to vždy do 25. dne v měsíci.

Jednotlivé částky budou odesílány začátkem měsíce na emaily. E-mail (školní jídelny) jidelna.domasov@seznam.cz

Ohledně dotazů nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu, nebo po otevření školy na telefonním čísle 546 441 070 (školní jídelna).

Zápis do 1.ročníku ZŠ Domašov pro školní rok 2021/2022

Zápis k povinné školní docházce proběhne bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.Uskuteční se

v termínu od 6.dubna do 30.dubna 2021.

Dokumenty potřebné k zápisu :

  • žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (popř.žádost o odklad)
  • opis rodného listu dítěte

žádost je možné doručit těmito způsoby :   

1) osobním podáním do poštovní schránky u vchodu do školní budovy

2 )poštou

3)do datové schránky školy (ID 74umkxt)

V případě dotazů se obraťte na vedení školy na tel. Čísle :   546441128     mob. 774743856

                                                            Mgr. Milan Válek, řed. ZŠ a MŠ Domašov

Uzavření ZŠ a MŠ z nařízení vlády ČR

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 č. 200 dochází k uzavření ZŠ a MŠ. Všechny ročníky ZŠ budou pokračovat ve výuce distanční výukou.

Odkaz: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM

Předání vysvědčení – 1. pololetí.

Na základě pokynů MŠMT bude vysvědčení pro 3. až 5. ročník předaný elektronickou formou. Více informací k předání vysvědčení obdrží rodiče emailem.

  1. a 2. ročník obdrží vysvědčení ve škole.

Zrušení karantény – MŠ Domašov.

Na základě rozhodnutí je zrušena karanténa v MŠ. MŠ je v provozu od 19. 1. 2021

SKM_C3350210118145701

Karanténa MŠ Domašov

Provoz ZŠ od 4. 1. 2021 – distanční výuka

Na základě usnesení vlády ČR je od 4. 1. 2021  je povolená osobní přítomnost pouze žáků 1. a 2. ročníku v ZŠ.  Pro ostatní ročníky (3., 4. a 5.) je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Výuka bude probíhat v ochranných prostředcích (roušky) po celou dobu výuky a pobytu ve škole (výjimkou je stravování). Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu. Na základě zákazu výuky zpěvu a sportovních činností může být rozvrh průběžně upravený.

Školní družina bude v provozu pro 1. a 2. ročník (za přísnějších hygienických opatření). Rovněž stravování bude naším žákům poskytováno dle hygienických opatření.   

PODĚKOVÁNÍ ZA ADVENTNÍ VÝZDOBU

Děkujeme za adventní výzdobu:

p. Vokurkové

p. Beranové

p. Janíčkové

p. Kotáčkové

p. Urbánkové

p. Ustohalové

PŘÁNÍ

Jménem všech zaměstnanců a dětí Základní školy a Mateřské školy v Domašově přeji všem občanům klidné a spokojené prožití vánočních svátků a také hodně zdraví a štěstí v roce 2021.

Přeje Mgr. Milan Válek, ředitel školy