Home   Školní jídelna

Školní jídelna

Kontakt email: jidelna.domasov@seznam.cz

Kontakt telefon: 546 441 070

Informace ke stravování:

 • Školní jídelna zajišťuje stravování pro děti v MŠ, ZŠ a pro zaměstnance

školského zařízení (dovoz stravy)

 • Děti a zaměstnanci jsou ke stravování řádně přihlášeni na každý školní

rok ve formě přihlášky na stravování

 • Poplatek za stravování je stanoven finančním normativem dle vyhlášky č.107/2005 Sb.
 • Odhlašování a přihlašování obědů je možné ve školní jídelně do 11.00hod den dopředu

 V případě náhlého onemocnění si rodiče vyzvednou oběd do 12:30hod. ve

 školní kuchyni(školce) a následně je oběd je určen k okamžité spotřebě!!!

 • Ranní svačinka se odváží v 8.15 a vydává se v 9:15 hod. Oběd se odváží v 11:00 a vydává se 12:00 hod. Spolu s obědem se odvezou i odpolední svačiny.
 • Poplatky za obědy se vybírají prostřednictvím SIPA
 • Zaměstnankyně ŠJ se při přípravě jídla řídí platnými spotřebními normami

pro jednotlivé kategorie strávníků

 • Nepovolaným osobám je vstup do prostor školní kuchyně vstup zakázán!

  Platby za stravné:
 • Platby se platí na bankovní účet: 297 500 179/ 0300
 • Vždy do 25. dne v měsíci

Přihláška ke stravování: