Home   ZÁŘÍ, ŘÍJEN

ZÁŘÍ, ŘÍJEN

Září je tady a společně pomáháme nově příchozím dětem orientovat se v novém prostředí. Všichni jsme tuto situaci zažili a dobře víme, jak je důležité, aby se tu cítili dobře.

V bloku ŠVP – Tady bydlím, tady žijitémata„Na mravenčí pasece“, „Bouda, budka“ – se hned od začátku učíme, jak se orientovat v novém prostředí mateřské školy.V prvních dvou týdnech jsme se seznamovali s pravidly soužití ve třídě, která jsou pro nás velice důležitá – např. vědět, kde a proč má být uložená hračka, že se k sobě chováme slušně a něpřekřikujeme se. to vše opravdu potřebujeme znát a bez nich by to nešlo. A když už si pravidla postupně osvojujeme, čeká nás divadelní týden, kdy dramatizujeme pohádku „Boudo, budko“, zde jsme se naučili vnímat své kamarády, být k nim ohleduplní a samotný příběh v nás probudil základy prosociálního chování a to je vždy potřeba.