Home   Žák v roli učitele – žákovská prezentace

Žák v roli učitele – žákovská prezentace

Jsme náležitě pyšní na to, že naše škola je plně vybavena interaktivními tabulemi. Jsme za to moc rádi a téměř každý den s nimi při výuce v různých hodinách ve všech třídách pracujeme. Toho využil i žák Eda Halabala, který si v rámci žákovské práce pro děti připravil již několikrát prezentaci učiva. Nachystal si hodinu s tématem Vesmír, Rostliny či Hmyz. Jeho prezentace byly vždy velice zajímavé, s pečlivostí připravené, proložené zajímavými otázkami či soutěžemi. Všichni jsme vždy s velkým zaujetím poslouchali, protože Eda umí moc hezky o všem povídat. Už teď se těšíme na další.