Home   Zvonění

Zvonění

Časová organizace hodin (zvonění)

 • Školní budova se otevírá ráno v 7.00 hod
 • Začátek vyučování je v 7.45 hod
 • Zvonění – časový rozvrh:
  • 1. vyučovací hodina: 7.45 – 8.30 hod.
  • 2. vyučovací hodina: 8.40 – 9.25 hod.
  • 3. vyučovací hodina: 9.45 – 10.30 hod.
  • 4. vyučovací hodina:10.40 – 11.25 hod.
  • 5. vyučovací hodina:11.35 – 12.20 hod.    
  • 6. vyučovací hodina:12.45 – 13.30 hod.
  • polední přestávka: 12.20 – 12.45 hod.
 • Na škole je v provozu školní družina, a to denně od 11.25 hod. do 15.55 hod
 • Styk rodičů s učiteli – žádáme, aby rodiče využívali dobu před nebo po vyučování, nejlépe po telefonické domluvě.