Home   Týdenní práce pro 5. ročník

Týdenní práce pro 5. ročník

Matematika:

Učebnice Str. 78/ cv. 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29
   
PS Str. 8/ 1,23,3 4,5,6,7,8,9
  Str. 10 / celý list
  Str. 12/1,2,3,4,5,6,7,9
geometrie Uč. Str. 84 /7,8,9,10,11
   

Učebnice – vypočítat do sešitu nebo na papír, naskenovat a vložit do odevzdávárny úkolů.

PS – pokud to lze, tak si černobíle vytisknout listy, vypočítat, oskenovat a opět odevzdat odevzdávárny úkolů.  

Geometrie – převody jednotek obsahu – str. 84 . Opět vytvořit na papír, oskenovat a odevzdat do odevzdávárny úkolů.