Home   Okénka – ZŠ do tříd

Okénka – ZŠ do tříd

Učitelé

  • Mgr. Magdalena Mazourová – třídní učitelka 1. třídy
  • Mgr. Ivana Jelínková – třídní učitelka 2. třídy
  • Mgr. Michaela Trandová – třídní učitelka 3. třídy
  • Mgr. Zdenka Ryšánková – třídní učitelka 4. třídy
  • Mgr. David Lorenz – třídní učitel 5. třídy
  • Mgr. Milan Válek, ředitel školy

V každé třídě se nachází interaktivní tabule, PC. Žáci mají možnost během přestávek pracovat na PC.