Home  

Základní informace o škole

Základní škola a Mateřská škola Domašov

příspěvková organizace

Adresa:
Na Náměstí 48
664 83 Domašov

Ředitel: Mgr. David Lorenz
Zřizovatel školy: Obec Domašov

E-mail: reditel.zsmsdomasov@gmail.com(viz též kontakty)

Spádové obce:

Do školy v Domašově dojíždějí děti z Říček, Javůrku, Litostrova a Rudky.