Home   Archív – školní rok 2019/2020

Archív – školní rok 2019/2020

ZAHRADA NA JAŘE

žákovský projekt ve 4. ročníku kámen jako kámen

I v době „koronavirové“ děti doma nezahálely. V rámci distanční výuky přírodovědy se zapojily do žákovského projektu Zahrada na jaře. Práce na tomto projektu děti vytáhla ven do přírody, donutila je porozhlédnout se kolem sebe a vnímat krásu probouzející se jarní přírody. Copak nám to rozkvetlo v zahradě za květinky? A už kvetou stromy? Který z nich vykvetl jako první? Má už strom listy? Co to bzučí v korunách třešně? A co to lítá kolem tulipánů? ……
Na tyto a na spoustu jiných otázek hledaly děti odpovědi, zkoumaly proměny přírody, pozorovaly drobný hmyz opylující první květy. Potom svoje pozorování zanesly do svých projektů, dotvořily je a dokonce Eda vytvořil na dané téma i prezentaci. A jak se jim to povedlo? SKVĚLE!  Dostaly za to všichni velkou pochvalu. Však se na to podívejte a posuďte sami!

Odkaz na fotky zde: https://photos.app.goo.gl/seRYhnAdQeNCNQHw5

Není kámen jako kámen

Takto znělo téma jednoho projektového dne a poté navazujícího projektového vyučování ve dnech následujících. A bylo o čem přemýšlet a co zkoumat! Horniny a nerosty se prolínaly do hodin nejen přírodovědy, ale i českého jazyka, čtení i výtvarných a pracovních činností. Dozvěděli jsme se o nich mnoho nového, mohli jsme si je pořádně prohlédnout, naučit se je poznávat a třídit. Různými pokusy jsme zjišťovali také jejich vlastnosti. Poučný byl např. pokus s půdou nebo krystalizací soli. Získané informace jsme si upevňovali i ověřovali při didaktických hrách, které pro nás byly připraveny a velmi nás bavily.
Zajímavě jsme si také ve skupinkách připomněli, kde se tady vzalo uhlí. Byly to jednotlivé sloky básně, které nás k tomu neobvyklým způsobem navedly. Potom si každý z nás svou část básně výtvarně zpracoval a po sestavení dějové posloupnosti se nám odkryla krásná báseň od I. Šedivého – UHLÍ. A to nebylo zdaleka všechno. Vyhledávali jsme informace, četli a zapisovali. Také jsme zkoušeli frotáž, stříhali, malovali a vyráběli. Všechny tyto dny byly nabity činnostmi a atmosférou doby dávno minulé.
A jak se nám to líbilo? To můžete vidět nejen na nástěnce na chodbě naší školy , ale i na fotografiích v naší galerii.

Odkaz na fotky: https://photos.app.goo.gl/ghFyiUKR1rGEVtFPA

Nové kroužky v naší škole

V rámci projektu EU a MAP Rosice II. jsme využili nabídky zavést na naší škole nové kroužky. Vybrali jsme si Technické dílny – MALÝ KUTIL a ŠVADLENKA.  Děti se v nich seznámí s možností pracovat pro ně s neznámým nářadím, šicím strojem či materiálem. Vyrobí si spoustu zajímavých výrobků a naučí se tak i novým dovednostem.                                     Mnohdy ani nelze uvěřit, že výrobky si děti udělaly úplně samy. Tak ať se jim daří!

Ve vodě jako rybičky

S příchodem nového kalendářního roku čekal na žáky 4. a 5. ročníku nový zážitek. Začal jim  totiž kurz plavání v Wellnes Kuřim. Absolvují 20 hodin v plaveckém bazénu a na konci je čeká diplom za zvládnutí jejich dovedností.

Odkaz na fotky: https://photos.app.goo.gl/R54th4c2u6dAdqjD9

Strunohraní

Jak propojit literaturu s hudbou? Stačí pozvat dvě šikovné hudebnice a herečky, Petru Punčochářovou a  Jarku Vykoupilovou, a začít improvizovat. Společně s dětmi vytvořily hudební pohádku, kterou nakonec společně zdramatizovaly. Pomocí kytary, ukulele, zpěvu a trochy hravé poezie vzniklo dokonalé dílo, při kterém se všichni pobavili. Program byl opět financován z projektu EU  MAP Rosice II.

Odkaz na fotky: https://photos.app.goo.gl/YnAPSU1MkCHuhMif7

Přichází advent

– celoškolní projektové vyučování

Jako každý rok naše škola přispěla svým programem ke slavnostnímu zahájení adventního času. Děti již tři týdny pod vedením svých pedagogů pilně nacvičovaly pásmo písní a básní s vánoční tématikou. Pod krásně rozsvíceným stromem na našem náměstí se linuly příjemné tóny, které navodily již přicházející sváteční atmosféru.

Odkaz na fotky: https:https://photos.app.goo.gl/6pv4qxbcW2fNYjJz6

Mikulášský den ve škole – celoškolní projektový den

Další již tradiční akcí v naší škole je celoškolní projekt – Mikulášský den. Na mikulášskou pochůzku se u nás těší vždy hlavně naši páťáci. Asi víte proč….. Jak už se stalo tradicí, berou na sebe právě oni 5. prosince podobu andělů, čertů a sv. Mikuláše. Ostatní se zase těší na zajímavě připravené dopolední vyučování. Mikuláš všem mimo jiné přinese adventní kalendář plný překvapení, aby jim čekání na Ježíška rychle ubíhalo.

Odkaz na fotky: https:https://photos.app.goo.gl/ZCU8muVYL5juusNu9

Přijel k nám svatý Martin

– celoškolní projektové vyučování

Mezi další tradice, které si v naší škole připomínáme, je příjezd sv. Martina. Děti si připomněly legendu o životě sv. Martina a jeho životních hodnotách. Objasnili jsme si také důvody současných svatomartinských tradic. 

Technické dílny i do naší školy!

V letošním roce jsme se zapojili do projektu Technické dílny. Co bylo přínosem? Pro děti byly připravené hodiny s pracovní náplní, ve kterých se děti seznámily s prací se dřevem (balzou), vyzkoušely si manipulaci s pracovním nářadím, se kterým většina z nich pracovala poprvé. Ať to byla pilka, pilník, elektrický šroubovák či vrtačka. Vyrobily si lodičku, hodiny nebo letadélko. Bylo až s podivem, jak se k této práci s nadšením všichni postavili. 

Se stejným zájmem se setkaly i Technické dílny šití. Děvčata si pod vedením zkušených lektorek ušila polštářek na opravdovém šicím stroji. Je obdivuhodné, že od počátečního seznámení se strojem, navlékání nití, šití prvních stehů či zažehlování švů, dokázala všechna děvčata ušít svůj první výrobek. Maminky doma nemohly ani uvěřit!

Tento projekt byl pořádán a hrazen z programu MAP ORP Rosice II. Využili jsme nabídky pokračovat v těchto dílnách i formou mimoškolních kroužků. Z tohoto projektu bude hrazeno vybavení a materiální zabezpečení kroužků. Získali jsme pro školu technické nářadí a v jednání jsou i šicí stroje.  O oba kroužky je mezi dětmi velký zájem a my jsme za to rádi. Myslíme si, že rozvíjení manuální zručnosti dětí je v dnešní době velmi potřebné a důležité.  

Fotky najdete zde: https://photos.app.goo.gl/orZXSuqxXjufPZ6CA

Podzimní dušičkový čas

Podzimní počasí nám ukázalo svou tvář. Přichází chladno a mlhavé dlouhé večery. Pravé dušičkové dny! Probouzí to v nás potřebu rozsvítit si světýlko a potěšit se jeho teplým plamínkem. Však jsme si ve třídě nějaké lucerničky také vyrobili. Přestože dospělí se připravují na Dušičky, děti se těší z veselejšího pojetí keltského svátku Halloweenu. Dopřáli jsme jim obléci se do různých halloweenských kostýmů a připravili pro ně celodenní projektové vyučování. Neopomenuli jsme však přiblížit a vysvětlit dětem naše české tradice.

Odkaz na fotky: https:https://photos.app.goo.gl/ZuZWtUbaXiGTiNrg7

Jeřáb ptačí

– projektové vyučování

Netrvalo dlouho a příroda se nám opět ukázala v krásném barevném kabátě. Ze široké palety nabízených barev a námětů nám paní učitelka vybrala méně známé téma – Jeřáb ptačí. A tak jsme hledali informace na internetu, četli a pracovali s daným texte. Luštili jsme také matematické úkoly, malovali  a dozvídali jsme se tak mnoho nového o tomto, pro nás málo známém, stromu. Během týdne jsme si s přírodou ještě pohráli. A to v pracovních činnostech. Zde jsme si totiž z různých přírodnin vytvořili dle vlastních představ všelijaké panáčky, loďky, náhrdelníky či zajímavé dekorace. Z fotografií můžete vidět, že nás práce velmi bavila a výrobky byly opravdu povedené. Těšili jsme se jimi ve třídě ještě hodně dlouho.

Listování s Lukášem Hejlíkem

Ze stejného projektu v naší škole proběhlo dvakrát Listování – cyklus scénických čtení z projektu Lukáše Hejlíka.  Děti si tak mohly vyposlechnout čtení z knížek Šmodrcha od A. Kimptona a Manolito Brejloun od E. Lindové, propojené výraznými hereckými etudami. Obě představení byla pro děti nezapomenutelným zážitkem.

Odkaz na fotky: https://photos.app.goo.gl/JnPadm611X7nqgQBA

Žák v roli učitele

žákovská prezentace

Jsme náležitě pyšní na to, že naše škola je plně vybavena interaktivními tabulemi. Jsme za to moc rádi a téměř každý den s nimi při výuce v různých hodinách ve všech třídách pracujeme. Toho využil i žák Eda Halabala, který si v rámci žákovské práce pro děti připravil již několikrát prezentaci učiva. Nachystal si hodinu s tématem Vesmír, Rostliny či Hmyz. Jeho prezentace byly vždy velice zajímavé, s pečlivostí připravené, proložené zajímavými otázkami či soutěžemi. Všichni jsme vždy s velkým zaujetím poslouchali, protože Eda umí moc hezky o všem povídat. Už teď se těšíme na další.