Home   Platby za stravování

Platby za stravování

Stravné se platí na bankovní účet: 297 500 179/ 0300 a to vždy do 25. dne v měsíci.

Jednotlivé částky budou odesílány začátkem měsíce na emaily.

Kontakt jídelny: jidelna.domasov@seznam.cz

Kontakt tel: 546 441 070 (školní jídelna).

Platný ceník od 1. 10. 2021

stravne-2021