Kritéria pro závěrečné hodnocení žáků

Závěrečné hodnocení žáků se bude skládat ze 3 oblastí:

  1. Bude se brát zřetel na známku z prvního pololetí
  2. Do hodnocení se počítají získané známky do 11. března 2020
  3. Do hodnocení se počítá aktivní práce žáka během distančního vzdělávání až do konce školního roku

Žáci obdrží klasické vysvědčení (hodnocení známkou). Vysvědčení se bude vydávat 30. 6. 2020 – první vyučovací hodinu. Předávání vysvědčení se mohou účastnit i žáci na distančním vzdělávání. Je však potřeba donést vyplněné čestné prohlášení, které lze stáhnout zde:

V případě dalších dotazů můžete kontaktovat ředitele školy.

Informační schůzka pro žáky budoucích 6. ročníků – ZŠ Ostrovačice

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy v Domašově pro školní rok 2020/2021

Zde najdete rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

zveřejnění-seznamu-2020-2021

Sdělení pro budoucí žáky 6. ročníku – ZŠ Ostrovačice

Vážení rodiče,

prosím o co nejrychlejší podání žádosti o přestup vašich dětí do 6. ročníku ZŠ a MŠ Ostrovačice. Vzhledem k blížícímu se konci školního roku a nutnosti vydat správní rozhodnutí musíme uzavřít konečné počty žáků šestých ročníků.

Přihlášky prosím zaslat dříve uvedenou formou do konce května, nejpozději do 3. 6. 2020. Termín se nevztahuje na žáky, kteří se hlásí na víceletá gymnázia.

Mgr. Dana Šimerlová, zástupkyně ředitelky

Aktuální informace k nástupu děti do školy 25. 5.

Informace k nástupu děti do školy 25.5.

Vážení rodiče, chceme Vám připomenout, že žáci do školy sami nevstupují, ale vyčkají před vchodem školy ve skupinkách na své třídní učitele, kteří si je vyzvednou v čase od 7:30 hod.

Připomínáme Vám znovu, že děti bez 2 roušek (podle nařízení MŠMT) nemohou být do školy vpuštěny!!! Prosíme o důslednou kontrolu.

První den obdrží děti od svých učitelů aktuální týdenní rozvrh hodin. Žáci si přinesou učebnice, popř. PS, sešity do jednotlivých předmětů a psací potřeby.  

Po ukončení 4. vyučovací hodiny budou skupiny postupně odvedeny pedagogickým pracovníkem do prostoru šaten tak, aby nedocházelo ke kontaktu s jinými skupinami.  Žáci neprodleně opustí budovu školy za stejných podmínek jako při příchodu do školy.  Zájemci o školní stravování budou postupně po školních skupinách odváděni do školní jídelny. Po odchodu z jídelny žáci neprodleně opustí školu. 

V případě nejasností volejte řediteli školy.    

Oznámení ZŠ

Dnešním dnem bylo uzavřeno přihlašování dětí k dobrovolné výuce ve škole.  Do školy nastoupí celkem 62 dětí na denní výuku, 22 dětí bude využívat nadále distanční výuku.

V příštích dnech budou dodány informace k zahájení výuky od 25. 5. Sledujte prosím web školy, případně emaily.

Organizační pokyny k dobrovolné výuce na 1. stupni – platné od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, zde najdete aktuálně platné organizační pokyny k výuce.

Čestné prohlášení pro rodiče žáků, kteří mají zájem o výuku v ZŠ

Rodiče, kteří mají zájem o výuku v ZŠ, musí předem vyplnit čestné prohlášení. Čestné prohlášení je možné stáhnout zde:

Případně si lze čestné prohlášení vyzvednou u vedení školy.

Čestné prohlášení je zapotřebí odevzdat nejpozději do 20. 5. 2020 do schránky školy nebo řediteli školy.

Úřední hodiny v ZŠ na týden od 18. 5. – 22. 5.Ředitel školy stanovuje úřední hodiny na úterý 19. 5. a na čtvrtek 21. 5. 2020 vždy od 10:00 – 11:00 hod.

V případě potřeby můžete využít kontakt:

pevná linka: 546 441 128, mobil: 774 743 856 email: skola@domasov.infoPodmínky k nástupu dítěte do MŠ + dotazník

Vážení rodiče, pro možnost nastoupení Vašeho dítěte do MŠ je zapotřebí se nejprve se seznámit s podmínkami provozu:

Po seznámení se s podmínkami provozu prosím vyplňte elektronicky dotazník https://forms.gle/KtAEbFong742vuwP9

Před nástupem do MŠ je nutné vyplnit čestné prohlášení: