Obnovení výuky na ZŠ – 1. a 2. ročník

Ředitel ZŠ a MŠ v Domašově oznamuje, že od 18.11. 2020 je opět povolená osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku v ZŠ. Výuka bude probíhat v ochranných prostředcích (roušky) po celou dobu výuky a pobytu ve škole (výjimkou je stravování). Žáci se budou učit podle upraveného rozvrhu. Výuka bude mít maximálně 4. vyučovací hodiny. Školní družina bude v provozu (přesnější informace budou podány na začátku týdne).  Rovněž stravování bude naším žákům poskytováno dle hygienických opatření.    

Karanténa MŠ Javůrek

Distanční výuka na ZŠ Domašov

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 usnesení č. 1022, 1021 s účinnosti od 14. října do 1. listopadu 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v ZŠ.

Výuka bude probíhat distančně (podobně jako v jarních měsících) pod vedením třídních učitelů. Od toho data bude umožněn kontakt rodičů s učiteli (pomocí e-mailů, či jiných programů, případně telefonicky).

Prosíme rodiče o pomoc a vstřícnost při distanční výuce a také o pravidelné sledovali aktuality na webových stránkách školy.

Škola umožní odběr obědů na základě předchozí telefonické domluvě. Více informací podá vedoucí stravování.

Zrušeni výuky plavání

Na základě nařízení Vlády ČR z 8.10.2020 jsou omezené na 14 dnů veškerá vnitřní sportoviště a umělá koupaliště. Na základě tohoto rozhodnutí je přerušena do odvolání výuka plavání. Žáci se od 9.10.2020 řídí běžným rozvrhem pro pátek.

zdroj: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/vlada-kvuli-sireni-epidemie-covid-19-omezi-sportovni-kulturni-a-spolecenske-akce-cinnost-uradu-i-skol-rodicum-prodlouzi-osetrovne/

Roušky od 10.9. 2020

Na základě rozhodnutí MZČR a MŠMT se od 10. 9. 2020 zavádí do školy povinnost nosit roušky ve společných prostorách školy (například chodby a toalety). Roušky se nemusí nosit učebnách a tělocvičně.

Na základě daného rozhodnutí MZČR a MŠMT prosíme rodiče, aby děti měly do školy 2 roušky. Druhou náhradní roušku zabalte do igelitového sáčku.

Aktualizace školní matriky

Prosíme rodiče žáků ZŠ, aby vyplnili osobní formulář žáka/žákyně.

Odkaz na web. stránku najdete zde. Heslo ke stránce se dozvíte v emailu od třídních učitelů. Kdo už v předchozích dnech formulář vyplnil, tak ho nemusí znova vyplňovat.

Provoz ZŠ v prvním školním týdnu

Ve středu 2. 9. bude škola pro žáky otevřena od 7:25 hod. do 7:45 hod. – stejně také ostatní dny. Školní družina bude v provozu od 11:25 hod. do 15:55 hod. pouze pro žáky 1. a 2. roč.

Dále upozorňujeme rodiče 2., 3. a 4. roč. , že jejich děti se již od 4. září zúčastní kurzu plavání v Plavecké škole v Kuřimi. Před samotným kurzem obdrží rodiče formulář, který se týká zdravotní způsobilosti dítěte. Ten vyplní a pošlou zpět do školy.

Školní obědy se budou vydávat od 2. 9. od 11:25 hod. postupně po ročnících (od 1. třídy po 5. třídu). na základně zpřísněných hygienických pravidel.

MŠ Domašov – co dětem do MŠ.

MŠ Javůrek – Co dětem do MŠ 2020/2021

Seznam věcí do MŠ Javůrek:

co-do-mš

Zahájení nového školního roku 2020/2021 na ZŠ a MŠ Domašov

Ředitel ZŠ a MŠ v Domašově oznamuje, že nový školní rok 2020-2021 bude zahájen v úterý dne 1. září v 8:00 hod. v budově školy. Po zahájení se uskuteční krátká informativní schůzka s rodiči prvňáčků. Žáci končí cca 8:45 hod.

Žáci si přinesou aktovku, psací potřeby, poznámkový sešit a přezůvky. V tento den budou rozdány případným dalším zájemcům přihlášky do školní družiny, popřípadě přihlášky ke stravování ve školní jídelně.

V prvním školním týdnu bude probíhat vyučování ve všech ročnících pouze 4 vyučovací hodiny, ve druhém týdnu se bude vyučovat podle daného rozvrhu. Od středy 2.září bude v provozu školní jídelna i školní družina.

Na zahájení zveme pouze rodiče žáků prvního ročníku z důvodu mimořádných hygienických opatření.

Běžný provoz v mateřské škole bude zahájen (včetně odloučeného pracoviště na Javůrku) rovněž dne 1.září v 6:45 hodin.