Karanténa MŠ Domašov

Provoz ZŠ od 4. 1. 2021 – distanční výuka

Na základě usnesení vlády ČR je od 4. 1. 2021  je povolená osobní přítomnost pouze žáků 1. a 2. ročníku v ZŠ.  Pro ostatní ročníky (3., 4. a 5.) je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Výuka bude probíhat v ochranných prostředcích (roušky) po celou dobu výuky a pobytu ve škole (výjimkou je stravování). Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu. Na základě zákazu výuky zpěvu a sportovních činností může být rozvrh průběžně upravený.

Školní družina bude v provozu pro 1. a 2. ročník (za přísnějších hygienických opatření). Rovněž stravování bude naším žákům poskytováno dle hygienických opatření.   

PODĚKOVÁNÍ ZA ADVENTNÍ VÝZDOBU

Děkujeme za adventní výzdobu:

p. Vokurkové

p. Beranové

p. Janíčkové

p. Kotáčkové

p. Urbánkové

p. Ustohalové

PŘÁNÍ

Jménem všech zaměstnanců a dětí Základní školy a Mateřské školy v Domašově přeji všem občanům klidné a spokojené prožití vánočních svátků a také hodně zdraví a štěstí v roce 2021.

Přeje Mgr. Milan Válek, ředitel školy

aktualizace webu

Byly provedené aktualizace webu:

 • aktuality – uzavření školy v období 21. 12. – 23. 12. 2020
 • přidané aktuální akce školy – 2020/2021 – informace z akcí + fotogalerie
 • aktualizovaná okénka do tříd (jednotlivé akce a fotogalerie):
  • okénko do 1. třídy – akce z 1. třídy
  • okénko do 2. třídy – akce z 2. třídy
  • okénko do 3. třídy – akce z 3. třídy
  • okénko do 4. třídy – akce z 4. třídy

Uzavření ZŠ od 21.12. – 23.12.2020

Na základě jednání vlády ze dne 14. 12. 2020 je od 21.12. – 23.12. 2020 je zákaz osobní přítomnosti žáků v ZŠ. V tomto období nebude probíhat distanční výuka.

Provoz školy od 30. 11. 2020

Od 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků v ZŠ. Od tohoto data je pro žáky povinná prezenční výuka dle platného rozvrhu. Žáci budou mít po celou dobu výuky nasazenou roušku (+1 náhradní rouška).

Stravování bude probíhat podle provizorního časového rozvrhu, který bude podle situace upravován.

Obnovení výuky na ZŠ – 1. a 2. ročník

Ředitel ZŠ a MŠ v Domašově oznamuje, že od 18.11. 2020 je opět povolená osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku v ZŠ. Výuka bude probíhat v ochranných prostředcích (roušky) po celou dobu výuky a pobytu ve škole (výjimkou je stravování). Žáci se budou učit podle upraveného rozvrhu. Výuka bude mít maximálně 4. vyučovací hodiny. Školní družina bude v provozu (přesnější informace budou podány na začátku týdne).  Rovněž stravování bude naším žákům poskytováno dle hygienických opatření.    

Karanténa MŠ Javůrek

Distanční výuka na ZŠ Domašov

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 usnesení č. 1022, 1021 s účinnosti od 14. října do 1. listopadu 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v ZŠ.

Výuka bude probíhat distančně (podobně jako v jarních měsících) pod vedením třídních učitelů. Od toho data bude umožněn kontakt rodičů s učiteli (pomocí e-mailů, či jiných programů, případně telefonicky).

Prosíme rodiče o pomoc a vstřícnost při distanční výuce a také o pravidelné sledovali aktuality na webových stránkách školy.

Škola umožní odběr obědů na základě předchozí telefonické domluvě. Více informací podá vedoucí stravování.