Aktualizace – platby za obědy

Od 1. 10. 2021 je změna v cenách za obědy. Více informací naleznete zde: http://www.zsmsdomasov.cz/platby-za-stravovani/

Aktualizace webu 29.8.

 • archivace školního roku 2020/2021 (akce školy, okénky třídy 2020/2021, fotky)
 • organizace školního roku 2021/2022
 • rozvrh hodin
 • informace k elektronické žákovské knížce
 • aktuální pedagogický sbor
 • okénka do tříd + aktuální rozvrh hodin
 • kalendář školy (prázdniny ve školním roce 2021/2022)

Akce z 1. třídy

Zahájení nového školního roku 2021 – 2022

Oznámení rodičům budoucích prvňáčků

Aktualizace webu – 10. 7.

Školní týden od 28. 6. – 30. 6. 2021

V pondělí a úterý je výuka zkrácená na 4. vyučovací hodiny (třídnický systém).
Ve středu 30. 6. se předává 1. VH dětem vysvědčení . Vyučování končí 8:30 hod.

Provoz školní družiny bude v případě zájmu zajištěn do 13:00 hod. Zájemci o školní družinu musí děti nahlásit paní vychovatelce (týká se jen družinových dětí) formou SMS nebo Družinek.

30.6. se nevydávají obědy.

Aktualizace webu 25. 6.

Aktualizace webu

 • Byly přidané fotky z výletu do Brna – okénko 3. a 4. ročník
 • Akce školy – informace z výletu do Brna

Aktualizace webu

Byla provedena aktualizace:

 • okénko 3. ročník – okénko
 • okénko 4. ročník – okénko
 • poděkování sponzorům ZŠ