Distanční výuka na ZŠ Domašov

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 usnesení č. 1022, 1021 s účinnosti od 14. října do 1. listopadu 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v ZŠ.

Výuka bude probíhat distančně (podobně jako v jarních měsících) pod vedením třídních učitelů. Od toho data bude umožněn kontakt rodičů s učiteli (pomocí e-mailů, či jiných programů, případně telefonicky).

Prosíme rodiče o pomoc a vstřícnost při distanční výuce a také o pravidelné sledovali aktuality na webových stránkách školy.

Škola umožní odběr obědů na základě předchozí telefonické domluvě. Více informací podá vedoucí stravování.

Zrušeni výuky plavání

Na základě nařízení Vlády ČR z 8.10.2020 jsou omezené na 14 dnů veškerá vnitřní sportoviště a umělá koupaliště. Na základě tohoto rozhodnutí je přerušena do odvolání výuka plavání. Žáci se od 9.10.2020 řídí běžným rozvrhem pro pátek.

zdroj: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/vlada-kvuli-sireni-epidemie-covid-19-omezi-sportovni-kulturni-a-spolecenske-akce-cinnost-uradu-i-skol-rodicum-prodlouzi-osetrovne/

Roušky od 10.9. 2020

Na základě rozhodnutí MZČR a MŠMT se od 10. 9. 2020 zavádí do školy povinnost nosit roušky ve společných prostorách školy (například chodby a toalety). Roušky se nemusí nosit učebnách a tělocvičně.

Na základě daného rozhodnutí MZČR a MŠMT prosíme rodiče, aby děti měly do školy 2 roušky. Druhou náhradní roušku zabalte do igelitového sáčku.

Aktualizace školní matriky

Prosíme rodiče žáků ZŠ, aby vyplnili osobní formulář žáka/žákyně.

Odkaz na web. stránku najdete zde. Heslo ke stránce se dozvíte v emailu od třídních učitelů. Kdo už v předchozích dnech formulář vyplnil, tak ho nemusí znova vyplňovat.

Provoz ZŠ v prvním školním týdnu

Ve středu 2. 9. bude škola pro žáky otevřena od 7:25 hod. do 7:45 hod. – stejně také ostatní dny. Školní družina bude v provozu od 11:25 hod. do 15:55 hod. pouze pro žáky 1. a 2. roč.

Dále upozorňujeme rodiče 2., 3. a 4. roč. , že jejich děti se již od 4. září zúčastní kurzu plavání v Plavecké škole v Kuřimi. Před samotným kurzem obdrží rodiče formulář, který se týká zdravotní způsobilosti dítěte. Ten vyplní a pošlou zpět do školy.

Školní obědy se budou vydávat od 2. 9. od 11:25 hod. postupně po ročnících (od 1. třídy po 5. třídu). na základně zpřísněných hygienických pravidel.

MŠ Domašov – co dětem do MŠ.

MŠ Javůrek – Co dětem do MŠ 2020/2021

Seznam věcí do MŠ Javůrek:

co-do-mš

Zahájení nového školního roku 2020/2021 na ZŠ a MŠ Domašov

Ředitel ZŠ a MŠ v Domašově oznamuje, že nový školní rok 2020-2021 bude zahájen v úterý dne 1. září v 8:00 hod. v budově školy. Po zahájení se uskuteční krátká informativní schůzka s rodiči prvňáčků. Žáci končí cca 8:45 hod.

Žáci si přinesou aktovku, psací potřeby, poznámkový sešit a přezůvky. V tento den budou rozdány případným dalším zájemcům přihlášky do školní družiny, popřípadě přihlášky ke stravování ve školní jídelně.

V prvním školním týdnu bude probíhat vyučování ve všech ročnících pouze 4 vyučovací hodiny, ve druhém týdnu se bude vyučovat podle daného rozvrhu. Od středy 2.září bude v provozu školní jídelna i školní družina.

Na zahájení zveme pouze rodiče žáků prvního ročníku z důvodu mimořádných hygienických opatření.

Běžný provoz v mateřské škole bude zahájen (včetně odloučeného pracoviště na Javůrku) rovněž dne 1.září v 6:45 hodin.

Seznam pomůcek na školní rok 2020/2021 – 5. ročník

Zpráva pro rodiče budoucích prvňáčků

rodičům-prvníčku-1

______________________________________________________________________________