Uzavření ZŠ a MŠ z nařízení vlády ČR

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 č. 200 dochází k uzavření ZŠ a MŠ. Všechny ročníky ZŠ budou pokračovat ve výuce distanční výukou.

Odkaz: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM

Předání vysvědčení – 1. pololetí.

Na základě pokynů MŠMT bude vysvědčení pro 3. až 5. ročník předaný elektronickou formou. Více informací k předání vysvědčení obdrží rodiče emailem.

 1. a 2. ročník obdrží vysvědčení ve škole.

Zrušení karantény – MŠ Domašov.

Na základě rozhodnutí je zrušena karanténa v MŠ. MŠ je v provozu od 19. 1. 2021

SKM_C3350210118145701

Karanténa MŠ Domašov

Provoz ZŠ od 4. 1. 2021 – distanční výuka

Na základě usnesení vlády ČR je od 4. 1. 2021  je povolená osobní přítomnost pouze žáků 1. a 2. ročníku v ZŠ.  Pro ostatní ročníky (3., 4. a 5.) je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Výuka bude probíhat v ochranných prostředcích (roušky) po celou dobu výuky a pobytu ve škole (výjimkou je stravování). Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu. Na základě zákazu výuky zpěvu a sportovních činností může být rozvrh průběžně upravený.

Školní družina bude v provozu pro 1. a 2. ročník (za přísnějších hygienických opatření). Rovněž stravování bude naším žákům poskytováno dle hygienických opatření.   

PODĚKOVÁNÍ ZA ADVENTNÍ VÝZDOBU

Děkujeme za adventní výzdobu:

p. Vokurkové

p. Beranové

p. Janíčkové

p. Kotáčkové

p. Urbánkové

p. Ustohalové

PŘÁNÍ

Jménem všech zaměstnanců a dětí Základní školy a Mateřské školy v Domašově přeji všem občanům klidné a spokojené prožití vánočních svátků a také hodně zdraví a štěstí v roce 2021.

Přeje Mgr. Milan Válek, ředitel školy

aktualizace webu

Byly provedené aktualizace webu:

 • aktuality – uzavření školy v období 21. 12. – 23. 12. 2020
 • přidané aktuální akce školy – 2020/2021 – informace z akcí + fotogalerie
 • aktualizovaná okénka do tříd (jednotlivé akce a fotogalerie):
  • okénko do 1. třídy – akce z 1. třídy
  • okénko do 2. třídy – akce z 2. třídy
  • okénko do 3. třídy – akce z 3. třídy
  • okénko do 4. třídy – akce z 4. třídy

Uzavření ZŠ od 21.12. – 23.12.2020

Na základě jednání vlády ze dne 14. 12. 2020 je od 21.12. – 23.12. 2020 je zákaz osobní přítomnosti žáků v ZŠ. V tomto období nebude probíhat distanční výuka.

Provoz školy od 30. 11. 2020

Od 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků v ZŠ. Od tohoto data je pro žáky povinná prezenční výuka dle platného rozvrhu. Žáci budou mít po celou dobu výuky nasazenou roušku (+1 náhradní rouška).

Stravování bude probíhat podle provizorního časového rozvrhu, který bude podle situace upravován.