Čestné prohlášení pro rodiče žáků, kteří mají zájem o výuku v ZŠ

Rodiče, kteří mají zájem o výuku v ZŠ, musí předem vyplnit čestné prohlášení. Čestné prohlášení je možné stáhnout zde:

Případně si lze čestné prohlášení vyzvednou u vedení školy.

Čestné prohlášení je zapotřebí odevzdat nejpozději do 20. 5. 2020 do schránky školy nebo řediteli školy.

Úřední hodiny v ZŠ na týden od 18. 5. – 22. 5.Ředitel školy stanovuje úřední hodiny na úterý 19. 5. a na čtvrtek 21. 5. 2020 vždy od 10:00 – 11:00 hod.

V případě potřeby můžete využít kontakt:

pevná linka: 546 441 128, mobil: 774 743 856 email: skola@domasov.infoPodmínky k nástupu dítěte do MŠ + dotazník

Vážení rodiče, pro možnost nastoupení Vašeho dítěte do MŠ je zapotřebí se nejprve se seznámit s podmínkami provozu:

Po seznámení se s podmínkami provozu prosím vyplňte elektronicky dotazník https://forms.gle/KtAEbFong742vuwP9

Před nástupem do MŠ je nutné vyplnit čestné prohlášení:

Sdělení rodičům žáků budoucích šestých ročníků – ZŠ Ostrovačice

Vážení rodiče, kdo zvažujete přestup na 2. stupeň do ZŠ a MŠ Ostrovačice, je potřeba vyplnit žádost o přestup žáka do ZŠ Ostrovačice. Žádost lze stáhnout zde:

Vyplněnou žádost lze doručit těmito způsoby:

1. do datové schránky školy (ID: 9fdmgcw)

 2. e-mailem (info@zsostrovacice.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

3. poštou

4. osobním podáním

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Oznámení – úplata MŠ za měsíc duben

Z důvodu uzavření provozu mateřské školy po celý měsíc duben v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu do 30.4.2020, bude úplata za předškolní vzdělávání dle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, za měsíc duben prominuta celá.

Dotazník – zájem o výuku v ZŠ

Vážení rodiče, od 25. 5. 2020 může být opět zahájena výuka v ZŠ. Docházka je však dobrovolná. Kapacita jednotlivých tříd je maximálně do 15 žáků. Proto zjišťujeme Váš zájem o výuku. Školní družina se NEBUDE otevírat na základě bezpečnostních požadavků, které v tomto případě nemůžeme dodržet. Dotazník, prosím, vyplňte do 18. 5. 2020. Na základě vyplněného dotazníku Vám na webových stránkách sdělíme další informace k otevření školy (i bezpečnostní požadavky). Pro děti, které zůstanou doma bude zachována i nadále distanční výuka.

Odkaz na dotazník školy: https://forms.gle/NgW5MmSBpekk8m216

Úřední hodiny v ZŠ na týden od 11. 5. – 15. 5.Ředitel školy stanovuje úřední hodiny na úterý 12. 5. a na čtvrtek 14. 5. 2020 vždy od 10:00 – 11:00 hod.

V případě potřeby můžete využít kontakt:

pevná linka: 546 441 128, mobil: 774 743 856 email: skola@domasov.infoÚřední hodiny v ZŠ na týden od 4. 5. – 8. 5.Ředitel školy stanovuje úřední hodiny na úterý 5. 5. a na čtvrtek 7. 5. 2020 vždy od 10:00 – 11:00 hod.

V případě potřeby můžete využít kontakt:

pevná linka: 546 441 128, mobil: 774 743 856 email: skola@domasov.infoRozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021

Ředitel školy oznamuje rodičům, že si mohou přijít v úředních hodinách do ZŠ Domašov pro rozhodnutí o přijetí svých dětí k základnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021 (budoucí žáci 1. ročníku). V případě potřeby se lze telefonicky domluvit na jiný čas. kontakt: pevná linka: 546 441 128, mobil: 774 743 856

Úřední hodiny v ZŠ na týden od 27. 4. – 1. 5.Ředitel školy stanovuje úřední hodiny na úterý 28. 4. a na čtvrtek 30. 4. 2020 vždy od 10:00 – 11:00 hod.

V případě potřeby můžete využít kontakt:

pevná linka: 546 441 128, mobil: 774 743 856 email: skola@domasov.info