Home   Organizační řád

Organizační řád

  • Školní jídelna zajišťuje stravování pro děti v MŠ, ZŠ a pro zaměstnance

školského zařízení (dovoz stravy)

  • Děti a zaměstnanci jsou ke stravování řádně přihlášeni na každý školní

rok ve formě přihlášky na stravování

  • Poplatek za stravování je stanoven finančním normativem dle vyhlášky č.107/2005 Sb.
  • Odhlašování a přihlašování obědů je možné ve školní jídelně do 11.00hod den dopředu

 V případě náhlého onemocnění si rodiče vyzvednou oběd do 12:30hod. ve

 školní kuchyni(školce) a následně je oběd je určen k okamžité spotřebě!!!

  • Ranní svačinka se odváží v 8.15 a vydává se v 9:15 hod. Oběd se odváží v 11:00 a vydává se 12:00 hod. Spolu s obědem se odvezou i odpolední svačiny.
  • Poplatky za obědy se vybírají prostřednictvím SIPA
  • Zaměstnankyně ŠJ se při přípravě jídla řídí platnými spotřebními normami

pro jednotlivé kategorie strávníků

  • Cena oběda ZŠ 1-4 třída  21,- Kč, 5 třída 23,- Kč
  • Cena oběda MŠ na celý den je 32,- Kč z toho 2*8,- Kč svačinky +16,- Kč oběd
  • Nepovolaným osobám je vstup do prostor školní kuchyně vstup zakázán!