Home   Archive by category "aktuality ZŠ"

Category Archives: aktuality ZŠ

Informace k obnovení prezenční výuky v ZŠ a MŠ Domašov

Oficiální pokyn školy (4 str.) video testování ve škole – LEPU testy video testování ve škole – Singcelean testy


Školní jídelna – doplňující informace k platbě stravného

Od roku 2021 dochází v základní škole v Domašově ke změně platby stravného. Stravné se bude platit prostřednictvím bankovního účtu  297 500 179/ 0300 a to vždy do 25. dne v měsíci. Jednotlivé částky budou odesílány začátkem měsíce na emaily. E-mail (školní jídelny) jidelna.domasov@seznam.cz Ohledně dotazů nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu, nebo po otevření školy na telefonním čísle 546 441 070 (školní jídelna).


Zápis do 1.ročníku ZŠ Domašov pro školní rok 2021/2022

Zápis k povinné školní docházce proběhne bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.Uskuteční se v termínu od 6.dubna do 30.dubna 2021. Dokumenty potřebné k zápisu : žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (popř.žádost o odklad) opis rodného listu dítěte žádost je možné doručit těmito způsoby :    1) osobním podáním do poštovní schránky u vchodu do školní budovy 2 )poštou 3)do datové schránky školy (ID 74umkxt) V případě
Learn more »


Uzavření ZŠ a MŠ z nařízení vlády ČR

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 č. 200 dochází k uzavření ZŠ a MŠ. Všechny ročníky ZŠ budou pokračovat ve výuce distanční výukou. Odkaz: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM


Předání vysvědčení – 1. pololetí.

Na základě pokynů MŠMT bude vysvědčení pro 3. až 5. ročník předaný elektronickou formou. Více informací k předání vysvědčení obdrží rodiče emailem. a 2. ročník obdrží vysvědčení ve škole.


Zrušení karantény – MŠ Domašov.

Na základě rozhodnutí je zrušena karanténa v MŠ. MŠ je v provozu od 19. 1. 2021


Karanténa MŠ Domašov


Provoz ZŠ od 4. 1. 2021 – distanční výuka

Na základě usnesení vlády ČR je od 4. 1. 2021  je povolená osobní přítomnost pouze žáků 1. a 2. ročníku v ZŠ.  Pro ostatní ročníky (3., 4. a 5.) je povinné vzdělávání distančním způsobem. Výuka bude probíhat v ochranných prostředcích (roušky) po celou dobu výuky a pobytu ve škole (výjimkou je stravování). Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu. Na základě zákazu výuky zpěvu a sportovních činností
Learn more »


PODĚKOVÁNÍ ZA ADVENTNÍ VÝZDOBU

Děkujeme za adventní výzdobu: p. Vokurkové p. Beranové p. Janíčkové p. Kotáčkové p. Urbánkové p. Ustohalové


PŘÁNÍ

Jménem všech zaměstnanců a dětí Základní školy a Mateřské školy v Domašově přeji všem občanům klidné a spokojené prožití vánočních svátků a také hodně zdraví a štěstí v roce 2021. Přeje Mgr. Milan Válek, ředitel školy