Home   Archive by category "aktuality ZŠ"

Category Archives: aktuality ZŠ

Seznam pomůcek na školní rok 2020/2021 – 5. ročník


Zpráva pro rodiče budoucích prvňáčků

______________________________________________________________________________


Kritéria pro závěrečné hodnocení žáků

Závěrečné hodnocení žáků se bude skládat ze 3 oblastí: Bude se brát zřetel na známku z prvního pololetí Do hodnocení se počítají získané známky do 11. března 2020 Do hodnocení se počítá aktivní práce žáka během distančního vzdělávání až do konce školního roku Žáci obdrží klasické vysvědčení (hodnocení známkou). Vysvědčení se bude vydávat 30. 6. 2020 – první vyučovací hodinu. Předávání vysvědčení se mohou
Learn more »


Informační schůzka pro žáky budoucích 6. ročníků – ZŠ Ostrovačice

Více informací naleznete zde: https://www.zsostrovacice.cz/schuzka-pro-rodice-zaku-budoucich-1-a-6-rocniku/d-5245


Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy v Domašově pro školní rok 2020/2021

Zde najdete rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021


Sdělení pro budoucí žáky 6. ročníku – ZŠ Ostrovačice

Vážení rodiče, prosím o co nejrychlejší podání žádosti o přestup vašich dětí do 6. ročníku ZŠ a MŠ Ostrovačice. Vzhledem k blížícímu se konci školního roku a nutnosti vydat správní rozhodnutí musíme uzavřít konečné počty žáků šestých ročníků. Přihlášky prosím zaslat dříve uvedenou formou do konce května, nejpozději do 3. 6. 2020. Termín se nevztahuje na žáky, kteří se hlásí na víceletá gymnázia. Mgr. Dana
Learn more »


Aktuální informace k nástupu děti do školy 25. 5.

Informace k nástupu děti do školy 25.5. Vážení rodiče, chceme Vám připomenout, že žáci do školy sami nevstupují, ale vyčkají před vchodem školy ve skupinkách na své třídní učitele, kteří si je vyzvednou v čase od 7:30 hod. Připomínáme Vám znovu, že děti bez 2 roušek (podle nařízení MŠMT) nemohou být do školy vpuštěny!!! Prosíme o důslednou kontrolu. První den obdrží děti od svých učitelů aktuální
Learn more »


Oznámení ZŠ

Dnešním dnem bylo uzavřeno přihlašování dětí k dobrovolné výuce ve škole.  Do školy nastoupí celkem 62 dětí na denní výuku, 22 dětí bude využívat nadále distanční výuku. V příštích dnech budou dodány informace k zahájení výuky od 25. 5. Sledujte prosím web školy, případně emaily.


Organizační pokyny k dobrovolné výuce na 1. stupni – platné od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, zde najdete aktuálně platné organizační pokyny k výuce.


Čestné prohlášení pro rodiče žáků, kteří mají zájem o výuku v ZŠ

Rodiče, kteří mají zájem o výuku v ZŠ, musí předem vyplnit čestné prohlášení. Čestné prohlášení je možné stáhnout zde: Případně si lze čestné prohlášení vyzvednou u vedení školy. Čestné prohlášení je zapotřebí odevzdat nejpozději do 20. 5. 2020 do schránky školy nebo řediteli školy.