Home   Articles posted by widuvald

widuvald

Posts bywiduvald

Roušky od 10.9. 2020

Na základě rozhodnutí MZČR a MŠMT se od 10. 9. 2020 zavádí do školy povinnost nosit roušky ve společných prostorách školy (například chodby a toalety). Roušky se nemusí nosit učebnách a tělocvičně. Na základě daného rozhodnutí MZČR a MŠMT prosíme rodiče, aby děti měly do školy 2 roušky. Druhou náhradní roušku zabalte do igelitového sáčku.


Aktualizace školní matriky

Prosíme rodiče žáků ZŠ, aby vyplnili osobní formulář žáka/žákyně. Odkaz na web. stránku najdete zde. Heslo ke stránce se dozvíte v emailu od třídních učitelů. Kdo už v předchozích dnech formulář vyplnil, tak ho nemusí znova vyplňovat.


Provoz ZŠ v prvním školním týdnu

Ve středu 2. 9. bude škola pro žáky otevřena od 7:25 hod. do 7:45 hod. – stejně také ostatní dny. Školní družina bude v provozu od 11:25 hod. do 15:55 hod. pouze pro žáky 1. a 2. roč. Dále upozorňujeme rodiče 2., 3. a 4. roč. , že jejich děti se již od 4. září zúčastní kurzu plavání v Plavecké škole v Kuřimi. Před
Learn more »


MŠ Javůrek – Co dětem do MŠ 2020/2021

Seznam věcí do MŠ Javůrek:


Zahájení nového školního roku 2020/2021 na ZŠ a MŠ Domašov

Ředitel ZŠ a MŠ v Domašově oznamuje, že nový školní rok 2020-2021 bude zahájen v úterý dne 1. září v 8:00 hod. v budově školy. Po zahájení se uskuteční krátká informativní schůzka s rodiči prvňáčků. Žáci končí cca 8:45 hod. Žáci si přinesou aktovku, psací potřeby, poznámkový sešit a přezůvky. V tento den budou rozdány případným dalším zájemcům přihlášky do školní družiny, popřípadě přihlášky ke stravování ve školní jídelně. V prvním
Learn more »


Seznam pomůcek na školní rok 2020/2021 – 5. ročník


Zpráva pro rodiče budoucích prvňáčků

______________________________________________________________________________


Kritéria pro závěrečné hodnocení žáků

Závěrečné hodnocení žáků se bude skládat ze 3 oblastí: Bude se brát zřetel na známku z prvního pololetí Do hodnocení se počítají získané známky do 11. března 2020 Do hodnocení se počítá aktivní práce žáka během distančního vzdělávání až do konce školního roku Žáci obdrží klasické vysvědčení (hodnocení známkou). Vysvědčení se bude vydávat 30. 6. 2020 – první vyučovací hodinu. Předávání vysvědčení se mohou
Learn more »


Informační schůzka pro žáky budoucích 6. ročníků – ZŠ Ostrovačice

Více informací naleznete zde: https://www.zsostrovacice.cz/schuzka-pro-rodice-zaku-budoucich-1-a-6-rocniku/d-5245


Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy v Domašově pro školní rok 2020/2021

Zde najdete rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021