Home   Articles posted by widuvald

widuvald

Posts bywiduvald

Informace k obnovení prezenční výuky v ZŠ a MŠ Domašov

Oficiální pokyn školy (4 str.) video testování ve škole – LEPU testy video testování ve škole – Singcelean testy


Zápis do 1.ročníku ZŠ Domašov pro školní rok 2021/2022

Zápis k povinné školní docházce proběhne bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.Uskuteční se v termínu od 6.dubna do 30.dubna 2021. Dokumenty potřebné k zápisu : žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (popř.žádost o odklad) opis rodného listu dítěte žádost je možné doručit těmito způsoby :    1) osobním podáním do poštovní schránky u vchodu do školní budovy 2 )poštou 3)do datové schránky školy (ID 74umkxt) V případě
Learn more »


Uzavření ZŠ a MŠ z nařízení vlády ČR

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 č. 200 dochází k uzavření ZŠ a MŠ. Všechny ročníky ZŠ budou pokračovat ve výuce distanční výukou. Odkaz: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM


Předání vysvědčení – 1. pololetí.

Na základě pokynů MŠMT bude vysvědčení pro 3. až 5. ročník předaný elektronickou formou. Více informací k předání vysvědčení obdrží rodiče emailem. a 2. ročník obdrží vysvědčení ve škole.


Zrušení karantény – MŠ Domašov.

Na základě rozhodnutí je zrušena karanténa v MŠ. MŠ je v provozu od 19. 1. 2021


Karanténa MŠ Domašov


PODĚKOVÁNÍ ZA ADVENTNÍ VÝZDOBU

Děkujeme za adventní výzdobu: p. Vokurkové p. Beranové p. Janíčkové p. Kotáčkové p. Urbánkové p. Ustohalové


aktualizace webu

Byly provedené aktualizace webu: aktuality – uzavření školy v období 21. 12. – 23. 12. 2020 přidané aktuální akce školy – 2020/2021 – informace z akcí + fotogalerie aktualizovaná okénka do tříd (jednotlivé akce a fotogalerie): okénko do 1. třídy – akce z 1. třídy okénko do 2. třídy – akce z 2. třídy okénko do 3. třídy – akce z 3. třídy okénko
Learn more »


Uzavření ZŠ od 21.12. – 23.12.2020

Na základě jednání vlády ze dne 14. 12. 2020 je od 21.12. – 23.12. 2020 je zákaz osobní přítomnosti žáků v ZŠ. V tomto období nebude probíhat distanční výuka.


Provoz školy od 30. 11. 2020

Od 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků v ZŠ. Od tohoto data je pro žáky povinná prezenční výuka dle platného rozvrhu. Žáci budou mít po celou dobu výuky nasazenou roušku (+1 náhradní rouška). Stravování bude probíhat podle provizorního časového rozvrhu, který bude podle situace upravován.