Home   Articles posted by David Lorenz

David Lorenz

Posts byDavid Lorenz

Zápis do MŠ – školní rok 2021/2022 pracoviště DOMAŠOV a JAVŮREK

Zde si můžete stáhnout kompletní organizaci zápisu, včetně kritérii a žádosti o přijetí.


Rozpis testování na 14. 4. 2021 a na týden od 19. 4. do 23.4.

Rozpis testování na týden 14.4. 2021 4. ročník 7:15 – 7:45 hod. 1. ročník 7:45-8:15 hod.  3. ročník 8:15-8:45 hod. V týdnu 19. 4. do 23. 4. bude probíhat testování žáků v tomto pořadí V pondělí 19. 4. 2021 2. ročník 7:15 – 7:45 hod. 5. ročník 7:45 – 8:15 hod. Ve stejném pořadí se budou žáci 2. a 5. ročníku testovat i ve čtvrtek 22. 4.


Provoz ZŠ od 4. 1. 2021 – distanční výuka

Na základě usnesení vlády ČR je od 4. 1. 2021  je povolená osobní přítomnost pouze žáků 1. a 2. ročníku v ZŠ.  Pro ostatní ročníky (3., 4. a 5.) je povinné vzdělávání distančním způsobem. Výuka bude probíhat v ochranných prostředcích (roušky) po celou dobu výuky a pobytu ve škole (výjimkou je stravování). Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu. Na základě zákazu výuky zpěvu a sportovních činností
Learn more »


PŘÁNÍ

Jménem všech zaměstnanců a dětí Základní školy a Mateřské školy v Domašově přeji všem občanům klidné a spokojené prožití vánočních svátků a také hodně zdraví a štěstí v roce 2021. Přeje Mgr. Milan Válek, ředitel školy


Obnovení výuky na ZŠ – 1. a 2. ročník

Ředitel ZŠ a MŠ v Domašově oznamuje, že od 18.11. 2020 je opět povolená osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku v ZŠ. Výuka bude probíhat v ochranných prostředcích (roušky) po celou dobu výuky a pobytu ve škole (výjimkou je stravování). Žáci se budou učit podle upraveného rozvrhu. Výuka bude mít maximálně 4. vyučovací hodiny. Školní družina bude v provozu (přesnější informace budou podány na začátku týdne).  Rovněž
Learn more »


Karanténa MŠ Javůrek


MŠ Domašov – co dětem do MŠ.