Home   Akce školy – školní rok 2020/2021

Akce školy – školní rok 2020/2021

NÁVŠTĚVA JEZÍRKA V SOBĚŠICÍCH

Přestože jsme měli možnost na rozdíl od našich starších spolužáků chodit do školy, chybělo nám zrušené plavání nebo různé mimoškolní aktivity, na které se vždycky těšíváme. S radostí jsme tedy přijali možnost zúčastnit se již dlouho naplánované výpravy do výukového centra pro ekologickou výchovu na JEZÍRKU v Soběšicích.

Paní učitelky nám vybraly výukové téma MRAVENCOVO DESATERO. Nemohli jsme ani dospat, jak moc jsme se těšili.

Program byl rozdělen do dvou částí.  První část se odehrávala v krásně vybavených učebnách Jezírka, druhá ve venkovním areálu a v blízkém lese. V těchto aktivitách se obě třídy spravedlivě prostřídaly.

O životě mravenců jsme se dověděli spoustu nových informací. O tom, jak mravenci ve společenstvu žijí, jaké mají role, jak se dorozumívají, čím se živí a kdo je jejich nepřítel. Pracovali jsme s různými názornými pomůckami, dokázali jsme složit správně model těla mravence i jeho životní cyklus.

Velikým zážitkem pro nás všechny bylo prolézání modelu obřího mraveniště. Protahovali jsme se úzkými chodbičkami, pozorovali výjevy ze života mravenců v jednotlivých vitrínkách a snažili se najít odpovědi na záludné otázky našich učitelů.

Venku nás zase nejvíce bavily tematické pohybové hry, které byly zaměřeny na vzájemnou spolupráci a na pohyb v přírodě . Při hrách jsme museli využít našich dosavadních znalostí o přírodě a zároveň jsme se opět něco nového dozvěděli.  

Z tohoto hezkého dopoledne jsme si odnesli nejen plno zážitků a vědomostí, ale také výrobek – malého mravenečka z ořechových skořápek.

Jak se nám výlet líbil uvidíte na fotografiích.  
Fotky – 1. ročník: https://photos.app.goo.gl/G8GUg2jtYP91sCJAA
Fotky -2.ročník:https://photos.app.goo.gl/VpTSKXyUuRYtBmKg8

Pokud vás zajímá více informací o JEZÍRKU, přidáváme odkaz na jejich webové stránky a současně pozvání od lektorů výukového centra k návštěvě akcí pro veřejnost ( samozřejmě, až to bude možné). www.lipka.cz/jezirko

Mikuláš ve škole

Ani přísná hygienická opatření nezabránila tomu, aby školu navštívil Mikuláš. Sice jsme ho neviděli, ale stopy po něm zůstaly. Zanechal nám tu úkoly z různých předmětů s mikulášskou tematikou. Úkoly byly zajímavé a ty o čertech docela záludné. Nechybělo také luštění hádanek a malování obrázků. Za pěknou práci nám Mikuláš nadělil třídní adventní kalendář se sladkostmi a úkoly. Ty děti postupně plní a některými z nich potěší doma i své blízké.  Zbývá už jen pár dní do Štědrého dne a my si předvánoční čekání vyplňujeme nejenom učením, ale i připomínáním tradic, zvyků a pranostik. Nebude chybět ani poslech vánočních koled a sledování pohádek.   Moc se už těšíme na Vánoce.  

Fotky k prohlédnuti zde: https://photos.app.goo.gl/h5CgmygGYrsjVLrP6

Distanční výuka na naší škole 

Sotva jsme se po letních prázdninách ve škole rozkoukali, čekalo nás nemilé překvapení. 14. 10. se za námi opět zavřela „školní vrata“ a začala distanční výuka. Nečekali jsme, že to bude na tak dlouho. Zvláště pro naše nejmenší – prvňáčky byla situace velmi obtížná. Ani sebelepší počítač nenahradí kontakt s jejich paní učitelkou v úplných školních začátcích. I ostatní třídy to neměly jednoduché. Distanční výuka je velkou zátěží pro žáky i učitele, ale také pracující rodiče, kteří kromě podpory svých dětí musí zvládnout i svou vlastní práci. S radostí jsme přijali zprávu, že se škola opět otevírá a my se můžeme vrátit zpět do školních lavic. 

Slavnostní zahájení školního roku

V úterý 1. září jsme zahájili nový školní rok 2020/2021. Tentokrát ovšem trochu netradičně. Z důvodu hrozby nákazy Covidem 19, jsme se nemohli, stejně jako každý rok, všichni společně setkat ve třídě    a přivítat se se všemi, koho jsme po celé prázdniny neviděli. Žáci 2.– 5. ročníku se přesunuli se svými třídními učiteli do svých tříd. Prvňáčky i s jejich rodiči si odvedla paní učitelka do první třídy, kde už bylo vše připraveno ke slavnostnímu zahájení nového školního roku. 

Odkaz na fotky zde: https://photos.app.goo.gl/seRYhnAdQeNCNQHw5