Home   Okénko do 5. třídy

Okénko do 5. třídy

Třídní učitel: Mgr. David Lorenz

Předměty: M, VV, PČ, VL, PŘV, INF

Mgr. Milan Válek: ČJ, HV, TV

Mgr. Zdeňka Ryšánková: AJ

kontakt: lorenz@zsmsdomasov.cz

rozvrh hodin:

5R