Home   Okénko do 5. třídy

Okénko do 5. třídy

Třídní učitel: Mgr. David Lorenz

Předměty: M, VV, PČ, VL, PŘV, INF

PhDr. Zdena Rosická , CSC

Předměty: ČJ, HV, TV, PČ,VV, AJ,

kontakt: lorenz@zsmsdomasov.cz

rozvrh hodin:

Rozvrh-34