Home   Okénko do 5. třídy

Okénko do 5. třídy

Třídní učitel: Mgr. David Lorenz

Předměty: M, VV, PČ, VL, PŘV, INF

Mgr. Milan Válek: ČJ, HV, TV

Mgr. Ivana Jelínková: AJ

Výukové materiály žáci mají na moodle: vyuka.davidlorenz.cz

kontakt: lorenz@zsmsdomasov.cz

rozvrh hodin:

5.-ročník