Home   Okénko do 1. třídy

Okénko do 1. třídy

Třídní učitelka: Mgr. Magdalena Mazourová

předměty: ČJ, M, PRV, HV, TV, VV, PČ, TV

kontakt: mazourova@zsmsdomasov.cz

rozvrh hodin:

1.-ročník