Home   Okénko do 2. třídy

Okénko do 2. třídy

Třídní učitelka: Mgr. Magdalena Mazourová

předměty: ČJ, M, PRV, HV, TV, VV, PČ, TV

kontakt: mazourova@seznam.cz

rozvrh hodin:

Rozvrh-31