Home   Okénko do 4. třídy

Okénko do 4. třídy

Třídní učitelka: Mgr. Zdena Ryšánková

předměty: ČJ, M, AJ, VV, TV, HV, VL

Mgr. David Lorenz – PŘV, VL – dějepisná část, PČ

kontakt: rysankova@zsmsdomasov.cz

rozvrh hodin:

4.-ročník