Home   2021   Březen

Monthly Archives: Březen 2021

Aktualizace fotogalerie

Byla provedena aktualizace fotogalerie: 3 ročník zde: http://www.zsmsdomasov.cz/akce-z-3-tridy-2/ 5. ročník zde: http://www.zsmsdomasov.cz/akce-z-5-tridy/ Školní fotky ze společných akcí zde: http://www.zsmsdomasov.cz/fotoalbum-zs-2021-2022/


Školní jídelna – doplňující informace k platbě stravného

Od roku 2021 dochází v základní škole v Domašově ke změně platby stravného. Stravné se bude platit prostřednictvím bankovního účtu  297 500 179/ 0300 a to vždy do 25. dne v měsíci. Jednotlivé částky budou odesílány začátkem měsíce na emaily. E-mail (školní jídelny) jidelna.domasov@seznam.cz Ohledně dotazů nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu, nebo po otevření školy na telefonním čísle 546 441 070 (školní jídelna).


Zápis do 1.ročníku ZŠ Domašov pro školní rok 2021/2022

Zápis k povinné školní docházce proběhne bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.Uskuteční se v termínu od 6.dubna do 30.dubna 2021. Dokumenty potřebné k zápisu : žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (popř.žádost o odklad) opis rodného listu dítěte žádost je možné doručit těmito způsoby :    1) osobním podáním do poštovní schránky u vchodu do školní budovy 2 )poštou 3)do datové schránky školy (ID 74umkxt) V případě
Learn more »


Uzavření ZŠ a MŠ z nařízení vlády ČR

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 č. 200 dochází k uzavření ZŠ a MŠ. Všechny ročníky ZŠ budou pokračovat ve výuce distanční výukou. Odkaz: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM