Home   2020   Červen   16

Daily Archives: 16. 6. 2020

Kritéria pro závěrečné hodnocení žáků

Závěrečné hodnocení žáků se bude skládat ze 3 oblastí: Bude se brát zřetel na známku z prvního pololetí Do hodnocení se počítají získané známky do 11. března 2020 Do hodnocení se počítá aktivní práce žáka během distančního vzdělávání až do konce školního roku Žáci obdrží klasické vysvědčení (hodnocení známkou). Vysvědčení se bude vydávat 30. 6. 2020 – první vyučovací hodinu. Předávání vysvědčení se mohou
Learn more »


Informační schůzka pro žáky budoucích 6. ročníků – ZŠ Ostrovačice

Více informací naleznete zde: https://www.zsostrovacice.cz/schuzka-pro-rodice-zaku-budoucich-1-a-6-rocniku/d-5245