Home   2020   Červen

Monthly Archives: Červen 2020

Zpráva pro rodiče budoucích prvňáčků

______________________________________________________________________________


Kritéria pro závěrečné hodnocení žáků

Závěrečné hodnocení žáků se bude skládat ze 3 oblastí: Bude se brát zřetel na známku z prvního pololetí Do hodnocení se počítají získané známky do 11. března 2020 Do hodnocení se počítá aktivní práce žáka během distančního vzdělávání až do konce školního roku Žáci obdrží klasické vysvědčení (hodnocení známkou). Vysvědčení se bude vydávat 30. 6. 2020 – první vyučovací hodinu. Předávání vysvědčení se mohou
Learn more »


Informační schůzka pro žáky budoucích 6. ročníků – ZŠ Ostrovačice

Více informací naleznete zde: https://www.zsostrovacice.cz/schuzka-pro-rodice-zaku-budoucich-1-a-6-rocniku/d-5245


Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy v Domašově pro školní rok 2020/2021

Zde najdete rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021