Home   2020   Květen

Monthly Archives: Květen 2020

Sdělení pro budoucí žáky 6. ročníku – ZŠ Ostrovačice

Vážení rodiče, prosím o co nejrychlejší podání žádosti o přestup vašich dětí do 6. ročníku ZŠ a MŠ Ostrovačice. Vzhledem k blížícímu se konci školního roku a nutnosti vydat správní rozhodnutí musíme uzavřít konečné počty žáků šestých ročníků. Přihlášky prosím zaslat dříve uvedenou formou do konce května, nejpozději do 3. 6. 2020. Termín se nevztahuje na žáky, kteří se hlásí na víceletá gymnázia. Mgr. Dana
Learn more »


Aktuální informace k nástupu děti do školy 25. 5.

Informace k nástupu děti do školy 25.5. Vážení rodiče, chceme Vám připomenout, že žáci do školy sami nevstupují, ale vyčkají před vchodem školy ve skupinkách na své třídní učitele, kteří si je vyzvednou v čase od 7:30 hod. Připomínáme Vám znovu, že děti bez 2 roušek (podle nařízení MŠMT) nemohou být do školy vpuštěny!!! Prosíme o důslednou kontrolu. První den obdrží děti od svých učitelů aktuální
Learn more »


Oznámení ZŠ

Dnešním dnem bylo uzavřeno přihlašování dětí k dobrovolné výuce ve škole.  Do školy nastoupí celkem 62 dětí na denní výuku, 22 dětí bude využívat nadále distanční výuku. V příštích dnech budou dodány informace k zahájení výuky od 25. 5. Sledujte prosím web školy, případně emaily.


Organizační pokyny k dobrovolné výuce na 1. stupni – platné od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, zde najdete aktuálně platné organizační pokyny k výuce.


Čestné prohlášení pro rodiče žáků, kteří mají zájem o výuku v ZŠ

Rodiče, kteří mají zájem o výuku v ZŠ, musí předem vyplnit čestné prohlášení. Čestné prohlášení je možné stáhnout zde: Případně si lze čestné prohlášení vyzvednou u vedení školy. Čestné prohlášení je zapotřebí odevzdat nejpozději do 20. 5. 2020 do schránky školy nebo řediteli školy.


Úřední hodiny v ZŠ na týden od 18. 5. – 22. 5.

Ředitel školy stanovuje úřední hodiny na úterý 19. 5. a na čtvrtek 21. 5. 2020 vždy od 10:00 – 11:00 hod. V případě potřeby můžete využít kontakt: pevná linka: 546 441 128, mobil: 774 743 856 email: skola@domasov.info


Podmínky k nástupu dítěte do MŠ + dotazník

Vážení rodiče, pro možnost nastoupení Vašeho dítěte do MŠ je zapotřebí se nejprve se seznámit s podmínkami provozu: Po seznámení se s podmínkami provozu prosím vyplňte elektronicky dotazník https://forms.gle/KtAEbFong742vuwP9 Před nástupem do MŠ je nutné vyplnit čestné prohlášení:


Sdělení rodičům žáků budoucích šestých ročníků – ZŠ Ostrovačice

Vážení rodiče, kdo zvažujete přestup na 2. stupeň do ZŠ a MŠ Ostrovačice, je potřeba vyplnit žádost o přestup žáka do ZŠ Ostrovačice. Žádost lze stáhnout zde: Vyplněnou žádost lze doručit těmito způsoby: 1. do datové schránky školy (ID: 9fdmgcw)  2. e-mailem (info@zsostrovacice.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) 3. poštou 4. osobním podáním Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných
Learn more »


Oznámení – úplata MŠ za měsíc duben

Z důvodu uzavření provozu mateřské školy po celý měsíc duben v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu do 30.4.2020, bude úplata za předškolní vzdělávání dle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, za měsíc duben prominuta celá.


Dotazník – zájem o výuku v ZŠ

Vážení rodiče, od 25. 5. 2020 může být opět zahájena výuka v ZŠ. Docházka je však dobrovolná. Kapacita jednotlivých tříd je maximálně do 15 žáků. Proto zjišťujeme Váš zájem o výuku. Školní družina se NEBUDE otevírat na základě bezpečnostních požadavků, které v tomto případě nemůžeme dodržet. Dotazník, prosím, vyplňte do 18. 5. 2020. Na základě vyplněného dotazníku Vám na webových stránkách sdělíme další informace
Learn more »