Home   Okénko do 4. třídy

Okénko do 4. třídy

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Trandová

předměty: ČJ, M, ČJ, PČ, VV,

Mgr. Lorenz: TV, INF

Mgr. Válek: HV

kontakt: trandova.michaela@seznam.cz

rozvrh hodin:

4T