Home   Okénko do 3. třídy

Okénko do 3. třídy

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Trandová

předměty: ČJ, M, ČJ, PČ, VV,

Mgr. Lorenz: TV

Mgr. Válek: HV

kontakt: trandova@zsmsdomasov.cz

rozvrh hodin:

3.-ročník