Home   Okénko do 2. třídy

Okénko do 2. třídy

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Jelínková

předměty: ČJ, M, VV, PČ, TV

Mgr. David Lorenz: PRV, TV

kontakt: jelinkova@zsmsdomasov.cz

rozvrh hodin:

2.-ročník