Home   Okénko do 3. třídy

Okénko do 3. třídy

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Jelínková

předměty: ČJ, M, VV, PČ, TV, AJ

Mgr. David Lorenz: PRV, TV

kontakt: ivana.jel@seznam.cz

rozvrh hodin:

3R